Jaké jsou dopady na e-commerce obchodníky s platební bránou GP webpay vyplývající z požadavků PSD2 RTS?
Jsem obchodník využívající
platbu kartou 3D Secure
Jsem obchodník využívající funkci
Platba jedním kliknutím
Jsem obchodník využívající
funkci Opakovaná platba

Důležité upozornění:
Stávající obchodník implementuje na klientském testovacím prostředí příslušné změny v integraci do 31.8.2019. O termínu pro implementaci změn v integraci na produkčním prostředí bude informován svým poskytovatelem (acquirerem).

Nový obchodník implementuje na klientském testovacím prostředí souběžně jak stávající integraci tak příslušné změny. Na produkčním prostředí implementuje pouze stávající integraci. O termínu pro implementaci změn v integraci na produkčním prostředí bude informován svým poskytovatelem (acquirerem).

Jsem obchodník využívající
platbu kartou 3D Secure

Obchodník využívající platbu kartou 3D Secure, případně také další platební metody a funkce (Fastpay, PUSH platby, Masterpass, Google Pay, DCC, PLATBA 24/Platba z účtu), je integrován s využitím API HTTP.

Pro obchodníka není žádný dopad vyplývající z požadavků PSD2 RTS a nemusí provádět žádné změny ve stávající integraci s využitím API HTTP.

Obchodník může zákazníkovi umožnit, aby platba kartou 3D Secure proběhla bez přesměrování k jeho vydavatelské bance (issuer) a bez silného ověření uživatele, pokud bude implementovat a využívat rozšířený parametr ADDINFO (viz aktuální verze dokumentu “GP webpay API HTTP - Technická specifikace”), ve kterém předá informace potřebné pro provedení rizikové analýzy dané platby (TRA - Transaction Risk Analysis).

V případě, že dle předchozí dohody acquirera s obchodníkem výjimku ze silného ověření uživatele na základě TRA uplatní acquirer, se kterým má obchodník uzavřenou smlouvu na akceptaci karet přes internet, nedochází k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí acquirer, který může tuto povinnost přenést na obchodníka.

V případě, že výjimku ze silného ověření uživatele na základě TRA uplatní issuer, dochází k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí issuer (stávající stav).

Dotazy a požadavky na podporu při implementaci zasílejte na e-mailovou adresu gpwebpay@gpe.cz.

Jsem obchodník využívající funkci
Platba jedním kliknutím

Obchodník využívající funkci Platba jedním kliknutím je integrován s využitím API WS (metoda processRecurringPayment nebo processTokenPayment).

Pro obchodníka je dopad vyplývající z požadavků PSD2 RTS a musí provést změny ve stávající integraci s využitím API WS dle odpovídajícího scénáře pro platby jedním kliknutím, který nabízí zákazníkovi na svém e-shopu nebo v aplikaci:

Platba jedním kliknutím (One-click payment):

Zákazník klikne na tlačítko Zaplatit na e-shopu nebo v aplikaci obchodníka a platba je ihned zpracována přes GP webpay API WS, bez přesměrování zákazníka na platební stránku GP webpay.

Obchodník v tomto případě bude implementovat novou metodu processCardOnFilePayment (viz aktuální verze dokumentu “GP webpay API WS – Technická specifikace”). Je také potřeba, aby implementoval API HTTP pro případ, že v odpovědi metody processCardOnFilePayment bude požadavek na přesměrování zákazníka k jeho vydavatelské bance (issuer) za účelem silného ověření uživatele.

Platbu jedním kliknutím povoluje obchodníkovi acquirer, při této platbě nedochází k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí acquirer, který může tuto povinnost přenést na obchodníka.

Platba založená na použití (Usage-based payment):

Zákazník klikne na tlačítko Zaplatit na e-shopu nebo v aplikaci obchodníka, ale platba je iniciována obchodníkem a zpracována přes GP webpay API WS později, bez přesměrování zákazníka na platební stránku GP webpay, např. platba iniciována dopravní aplikací jako je Uber.

Obchodník v tomto případě bude implementovat novou metodu processUsageBasedPayment (viz aktuální verze dokumentu “GP webpay API WS – Technická specifikace”).

Platbu založenou na použití povoluje obchodníkovi acquirer, při této platbě nedochází k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí acquirer, který může tuto povinnost přenést na obchodníka.

Dotazy a požadavky na podporu při implementaci zasílejte na e-mailovou adresu gpwebpay@gpe.cz.

Jsem obchodník využívající
funkci Opakovaná platba
Obchodník využívající funkci Opakovaná platba je integrován s využitím API WS (metoda processRecurringPayment).

Pro obchodníka je dopad vyplývající z požadavků PSD2 RTS a musí provést změny ve stávající integraci s využitím API WS dle odpovídajícího scénáře pro předplatné (opakovaná platba) dle předchozí dohody se zákazníkem:

Předplatné založené na použití (Usage-based subscription):

Zákazník se dohodne s obchodníkem na “inkasu z platební karty” (obdoba inkasa z bankovního účtu), např. pravidelná platba za fakturu od mobilního operátora (variabilní částka/fixní datum).

Obchodník v tomto případě bude implementovat novou metodu processUsageBasedSubscriptionPayment (viz aktuální verze dokumentu “GP webpay API WS – Technická specifikace”).

Předplatné založené na použití povoluje obchodníkovi acquirer, při této platbě nedochází k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí acquirer, který může tuto povinnost přenést na obchodníka.

Pravidelné předplatné (Regular subscription):

Zákazník se dohodne s obchodníkem na pravidelném předplatném, např. pravidelné předplatné pro digitální služby jako je Netflix (fixní částka/fixní datum).

Obchodník v tomto případě bude implementovat novou metodu processRegularSubscriptionPayment (viz aktuální verze dokumentu “GP webpay API WS – Technická specifikace”).

Pravidelné předplatné povoluje obchodníkovi acquirer, při této platbě nedochází k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí acquirer, který může tuto povinnost přenést na obchodníka.

Předplatné pro prepaid služby (Prepaid subscription):

Zákazník se dohodne s obchodníkem na dobíjení prepaid služby, např. platba pro dobití předplacené karty mobilního operátora fixní částkou iniciovaná při poklesu hodnoty kreditu pod definovanou hodnotu (fixní částka/variabilní datum).

Obchodník v tomto případě bude implementovat novou metodu processPrepaidPayment (viz aktuální verze dokumentu “GP webpay API WS – Technická specifikace”).

Předplatné pro prepaid služby povoluje obchodníkovi acquirer, při této platbě nedochází k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí acquirer, který může tuto povinnost přenést na obchodníka.

Dotazy a požadavky na podporu při implementaci zasílejte na e-mailovou adresu gpwebpay@gpe.cz.